Použitím Z-wave meračov spotreby energie ľahko zistíme aká je vaša spotreba a aká je výroba energie. Takýmto spôsobom vieme pustiť napríklad bojler pri prebytku energie.

Takáto spolupráca s obnoviteľnými zdrojmi energie môže byť taktiež naviazaná na prítomnosť a neprítomnosť.

V prípade prítomnosti môže spúšťanie kúrenia alebo chladenia bez preferencie obyvateľov domu spôsobiť mierny nekomfort. Spúšťanie kúrenia, chladenia alebo vetrania podľa spotreby a výroby energie odporúčame iba v prípade neprítomnosti.

Ovládanie spotrebičov podľa spotreby energie môže byť realizované pomocou rady zariadení. Spotrebiče ako prenosné klimatizácie alebo všetky spotrebiče ktoré nám dajú energetický bonus a sú napájané zo zásuvky môžeme ovládať pomocou plugu do zásuvky. Kúrenie, bojler, klimatizáciu alebo vetranie ovládame pomocou Z-wave termostatov, relátok a ovládačov ktoré inak slúžia obyvateľom na bežné používanie

Jednoduchý príklad : Váš dom má v neprítomnosťi spotrebu 0,3kW. Vaša elektráreň vyrába 2,5kW. Takže máme k dispozícii 2,2kW energie ktorú odovzdávame do distribučnej siete zadarmo. Pre každého spotrebiteĺa je lepšie túto energiu využiť, nie ju odovzdávať.

Tieto hodnoty spotreby nám zmeria Z-wave merač energie.  Systém zhodnotí že je k dispozícii 2,3kW prebytočnej energie, tak podľa priorít spustí jeden alebo viac spotrebičov. Priority si zvolí spotrebiteľ sám a systém sa potom riadi podľa prednastavených scenárov. Dané priority upravuje podľa dennej doby, ročného obdobia alebo počasia.

Ako ste sa dočítali skôr. Priority sú prednastavené scenáre v systéme kde pomocou vašich preferencii a podľa vonkajších vplyvov systém rozpozná čo je najvhodnejšie s prebytočnou energiou spraviť.

Príklad priorít :

 • Ohrev teplej úžitkovej vody : priorita č.1
 • Kúrenie denná časť : priorita č.2 – ráno – vo vykurovacom období
 • Kúrenie nočná časť  :priorita č.3 – deň – vo vykurovacom období
 • Klimatizácia denná časť : priorita č.4 – ráno – v letnom období
 • Klimatizácia nočná časť :priorita č.5 – ráno – v letnom období
 • Ohrev bazéna : priorita č.6 – v letnom období ak je jasné počasie

Príklad fungovania :

Letné obdobie 

Prebytok = 2,3 kW

Je leto, vonku je 30st. V interiéri je 27st. a je ráno.

Systém skontroluje hodnotu teplej úžitkovej vody ktorá je 62st. Takže je zbytočné ju nahrievať. V interiéri 27st. . Nastavená preferencia užívateľa na komfortnú teplotu v interiéri je 24st. Takže systém zapne klimatizáciu v dennej časti domu. Ak prebytok pretrváva a hodnota teploty v interiéri klesne pod 24st. Systém prepne na ohrev bazénu. Ak je voda v bazéne nahriata, dom vychladený a ďalšou nastavenou preferenciou je ohrev teplej vody do zásoby vypne sa ohrev bazéna aj klimatizovanie a nastaví sa nahrievanie teplej vody „do zásoby“. Toto všetko sa deje iba ak je prebytok elektrickej energie, ak nie je reálna požiadavka na menej dôležité úkony systém nebude míňať energiu zo siete ak to nie je potrebné

Grafický príklad v letnom období 

 • Vonkajšia teplota : 0st.
 • Teplota TÚV         : 55st.
 • Zopnuté vykurovanie a ohrev TÚV pri výrobe 4kW

 

 Blokový postup merania a rozhodovania v Smart Home pre lepšie pochopenie fungovania systému v letnom období 

Grafický príklad v zimnom období 

 • Vonkajšia teplota : 0st.
 • Teplota TÚV         : 55st.
 • Vzopnuté vykurovanie a ohrev TÚV pri výrobe 4kW

Blokový postup merania a rozhodovania v Smart Home pre lepšie pochopenie fungovania systému v zimnom období

Výpočet spotrebovanej energie

Priemerná výroba fotovoltickej elektrárne s výkonom 6kW je približne 6 500kWh / ročne. Vzhľadom na fakt že elektráreň má najvyšší výkon cez deň, keď väčšina domácností nevykazuje žiadnu spotrebu .

Priemerná domácnosť dokáže spotrebovať približne 20% z celkovej výroby fotovoltickej elektrárne, čo je približne 1 300kWh.

S riadením spotreby celého domu dokážeme navýšiť spotrebovanú energiu o ďalších 20 – 70% čo je od 1 300kWh až po 4 550kWh.

Celkové využitie v ideálnych prípadoch môže byť až na úrovni 90%.

Predpokladané využitie energie v bežnej domácnosti sa s inteligentným systémom riadenia spotreby zvýši na približne 60%, čo je 3900kWh.

Všetky namerané hodnoty si dokážete ľahko pozrieť v rozhraní systému. Dokonca je možné pozrieť si spotreby jednotlivých spotrebičov.

Záver : predstava ľudí o Smart riešenia do domov, budov, penziónov a firiem je mylná, nejde len o ovládanie pomocou telefónu ale aj o veľmi komplikovanú ale efektívnu automatizáciu. Nejde len o telefón a svetlo, smart home urobí za vaším chrbtom tisícky správnych a logických rozhodnutí ktoré vás ochránia, urobia vám pohodlie alebo vám ušetria peniaze.