Naviazanie kúrenia a chladenia na prítomnosť je jednoduchým krokom v každom Z-wave Smart dome. Prítomnosť / neprítomnosť sledujeme podľa stavu zabezpečovacieho systému. Ak je už dom vybavený zabezpečovacím systémom univerzálnym binárnym relé dokážeme získať informáciu o obsadenosti. Ak dom nemá zabezpečovací systém jeho vytvorenie je v rámci Z-wave jednoduché vďaka bezdrôtovej technológii.

Takýmto spojením zabezpečovacieho systému a kúrenia/chladenia alebo vetrania v dome dokážeme ušetriť nemalé finančné prostriedky na spotrebe energie v dome. Naviazanie môže spolupracovať napríklad aj s GPS vášho mobilného telefónu .

Takto vieme nastaviť jednoduché pravidlo kedy ak sa priblížime k domu na určenú hodnotu kilometrov, napríklad 30km tak sa nám spustí vykurovanie na komfortnú teplotu.

Aj pomocou dverových kontaktov, ktoré primárne slúžia pre účely zabezpečovacieho systému dokážeme ušetriť.

Jednoduchou scénou v systéme nastavíme podmienku ktorá domu hovorí že ak je niektoré okno otvorené napríklad viac ako 15 minút tak je treba kúrenie/chladenie vypnúť alebo vôbec nespustit, systém môže automaticky generovať notifikáciu ktorá vás na danú situáciu upozorní. Vy takto zatvoríte okno a klíma nám nebude unikať von oknom. Pri doplnení systému o senzory kvality vzduchu môže systém sám vyhodnotiť či je v danej sekcii domu vyvetrané a ak áno, buď pomocou elektrických ovládačov zatvorí okno alebo vás upozorní pomocou notifikácie.

METEOSTANICA s meraním kvality ovzdušia interiéru aj exteriéru s použitím v Z-wave Smart Home. 

Pomocou tejto meteostanice viete kedy budete mať vetrať alebo viete naučiť systém kedy vám má žalúzie zatiahnuť a kedy naopak, ekonomicky podľa počasia.

 

 

Takúto správu nám systém môže odosielať nie len pomocou notifikácie, doma máme často zapnutý tichý režim, mobil máme na nabíjačke alebo podobne. Veľmi vhodným je použitie osvetlenia pre signalizáciu. Pri použití RGBW LED pásov môže napríklad oranžová farba indikovať nevyvetraný vzduch, zelená zasa vyvetraný. Ak by pre niekoho bolo neustále „žiadanie“ domu o vetranie nežiadúce alebo otravné dom môže indikovať iba vyvetraný vzduch, kde spúšťačom scény bude otvorenie okna.

 

Ďalšou možnosťou je použiť zariadenie HEAT IT Z-scene, ktoré nám dáva feedback zo systému.

Na zariadení je 6 LED svetiel a jedno relé. 5 LED je určených na odovzdanie spätnej väzby obyvateľom domu. Jedna z diód môže odovzdávať informáciu o nutnosti vetrať alebo o stave vykurovacieho okruhu.