Čo dokáže osvetlenie so systémom Z-wave?

Jednoduchá otázka, ktorú si kladie každý, kto zvažuje inštaláciu smart riešenia pre svoj objekt. Najväčším problémom býva nepochopenie možností smart riešenia vášho objektu. Až keď správne pochopíte, ako môže váš objekt so Z-wave systémom fungovať, až potom oceníte prínos automatizácie osvetlenia a nebudete strojcom výrokov “Keď si svetlo vypnem z gauča a nebudem sa musieť postaviť, priberiem”.

Automatizácia – zapínanie a vypínanie, keď to je vhodné.

Svetlá na chodbách, predsieňach a schodiskách sa vám zapnú vtedy, keď to potrebujete. Táto funkcia je možná aj u bežných domov bez Z-wave systému, no nie je možné ju vyladiť tak ako pri smart riešeniach. Taktiež je možné použiť senzory, ktoré sú primárne určené pre alarm. Tieto multisenzory nedetekujú iba pohyb, no aj silu svetla, takže ak je podvečer, senzory vedia, že stačí svetlo zapnúť na 30% a nechať ho zapnuté napríklad 20 sekúnd po poslednej detekcii pohybu. Ak sa budete v priestore pohybovať, senzor dokáže zaznamenať, že vykonávate činnosť v priestore – napríklad upratovanie. Svetlo vám zosilní na 50% a vypne ho napríklad 15 sekúnd po poslednom pohybe (odchode) z priestorov.

Signalizácia pomocou svetiel – dom, kde každé bliknutie, intenzita alebo farba môže niečo znamenať.

Ako viete z článkov o senzoroch, smart dom dokáže indikovať požiar, dym, vysoké CO2, dážď, zaplavenie alebo aj silu vetra. Okrem funkcie notifikácie môžeme osvetlenie vášho domu prispôsobiť aj ako signalizáciu pre stavy v dome. Napríklad, keď zareaguje senzor vytopenia, RGWB led pás sa rozžiari na modro. V prípade dymu na červeno a pri nepriaznivých hodnotách ovzdušia na oranžovo. Takto vám Z-wave smart riešenie pomôže vyhnúť sa nehodám alebo dá najavo že je čas vetrať.

Ďalším príkladom môže byť použitie osvetlenia na terase, ak senzor pohybu zaznamená príchod do domu pri vstupe a vy máte terasu na druhej strane, takže nevidíte ani nepočujete, čo sa vpredu deje. Osvetlenie blikne, ak je zapnuté a upozorní vás, že sa v dome niečo deje. Samozrejme, ak je osvetlenie vypnuté, nebude blikať z ničoho nič. Bliknutie môže byť kontrolované pohybovým senzorom alebo podobným zariadením, ktoré indikuje vašu prítomnosť na terase.

Prepojenie so všetkým

Jednoduchým príkladom je prepojenie s alarmom, kde po zalarmovaní domu zablikajú svetlá alebo postupne odpočítajú dobu na opustenie svetiel pomocou farieb. Následne všetky postupne zhasnú, takže máte istotu, že ste nikde nenechali svietiť.

Prepojenie s alarmom môže byť aj pri narušení. Pri narušení je možné všetky svetlá zapnúť, rozblikať alebo čokoľvek, čo vás napadne, aby sme pripútali pozornosť k domu a odstrašili narušiteľa.

Pomocou pohybových senzorov je možná napríklad aj signalizácia blikaním alebo zmenou farby pri cúvaní do garáže. Podľa indikácie pohybu systém rozžiari alebo rozbliká svetlá, a tak vám oznámi, že ste blízko.

Stmievanie alebo zmena farby pomocou vypínača

Pri použití Z-wave riešenia nepotrebujete žiadne špeciálne ovládače. K ovládaniu stmievania alebo zmeny farby postačuje obyčajné tlačidlo, takže ak je váš dom hotový a nie je vhodné meniť vypínače a nahrádzať ich špeciálnymi ovládačmi, dokážeme aktory naprogramovať tak, aby stlačením a podržaním tlačidla vypínača zmenili intenzitu. Opätovným stlačením a podržaním a následne kliknutím sa svetlo vypne a ďalším kliknutím zapne do poslednej nastavenej polohy.

Dvojklikom zasa zapneme hlavné svetlo v priestore alebo svetlo v inej miestnosti. Prípadne zapnúť svetlo na 30% a zatiahnuť žalúzie. Jednoducho so Z-wave smart riešením je možné takmer čokoľvek, čo vám napadne.