Inteligentné riadenie teploty

V súčasnosti je na trhu veľké množstvo spôsobov vykurovania. Každý zákazník má špecifické požiadavky a systém z-wave dokáže vaše požiadavky a očakávania splniť. Nielenže môžete inteligentné kúrenie ovládať pomocou termostatov, ale aj na diaľku pomocou aplikácie. Nastavíte si časové zóny kúrenia, systém rozpozná váš odchod a vie, že keď nie ste doma, je zbytočné domček vykurovať.

Ovládanie vykurovania pomocou technológie Z–wave

Výrobcovia technológii s podporou Z–wave nezaostávajú ani v oblasti vykurovania. Existuje množstvo termostatov s podporou každého možného spôsobu vykurovania s individuálnimi požiadavkami pre ovládanie technológie kúrenia.

Inteligentné podlahové vykurovanie

Jedným z najčastejšie používaných spôsobov vykurovania je podlahové vykurovanie na vodnej báze. Pri takomto spôsobe vykurovania bežne používame elektromagnetické hlavice v rozvádzači kúrenia ovládané bežnými relátkami.

Takto dokážete ovládať toľko okruhov kúrenia, koľko je vo vašom dome možné. Podľa možností a typu vykurovacieho zariadenia inštalujeme relé, ktoré vypne kotol ak nie je požiadavka na vykurovanie v žiadnej zóne. Takto šetríte nielen kotol, ale aj vašu peňaženku.

Aj vykurovanie radiátormi môže byť inteligentné

Pri rekonštrukciách sa často stretávame s kúrením radiátormi. Ani v tomto spôsobe ovládania kúrenia Z-wave nezaostáva. Taktiež odporúčame inštaláciu relé, ktoré zapína/vypína kotol podľa požiadavky vykurovania. Tento signál dostáva z Termohlavíc, ktoré sa inštalujú priamo na ovládacie hlavice radiátorov. Takto urobíme aj z klasických radiátorov inteligentné.

Kontrolujte a optimalizujte teplotu vo vašom dome

Ovládanie vykurovania nekomunikuje iba medzi kotlom, termostatmi a hlavicami. Inteligentné kúrenie a jedho nastavenie ovplyvňuje rada dalších modulov inteligencie ako napríklad dverové senzory, multisenzory, tlačidlá, ktoré indikujú prítomnosť domácich. Dva najbežnejšie moduly pre optimalizáciu ovládania a spotreby vykurovania sú pohybový a dverový senzor.

Fibaro pohybový senzor

Multifunkčný pohybový senzor Fibaro vám pomáha s riadeným vykurovaním a udržiavaním teploty vo vašom dome.

Fibaro dverový senzor

Fibaro senzor dverí a okien je ten najlepší  magnetický senzor s funkciou merania teploty pre dokonalú automatizáciu a kontrolu vykurovania.

Chráňte si vašu domácnosť aj pomocou týchto inteligentných bezpečnostných senzorov